Voss Bønehus

Ein draum om 24/7 og eit forvandla Voss og Vestland
Voss Bønehus

Voss Bønehus

Voss Bønehus er eit tverrkyrkjelg bønehus med fokus på bøn, tilbeding og Guds nærvær. Me drømer om eit 24/7 bønehus på Voss og å sjå eit forvandla Voss og Vestland

24/7 Bøn og tilbeding

Me ynskjer å vera med på det Gud gjere gjennom bønebevegelsen i verda. Me trur Gud ynskjer at bøn og tilbeding skal fylle jorda før han kjem att.

Kva skjer?

Kvar tyrsdag klokka 06-18 og torsdag kl 10-22 har me bønehus med bøn og lovsang, eigen tid og felles bønn. Her kan ein kome og gå som ein vil. Kvar torsdag har med hovudsamling der me har undervisning, lovsong og bøn. For oppdatert info for kvar samling kan du følgje oss på Facebook på https://www.facebook.com/vossabon

Podcast

Du kan no høyre våre podcaster om bøn, tilbeding og bønehus dei fleste steder man høyrar podcast.

Trykk lenken under for å høyre på Spotify: 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

2 + 4 =

Voss Bønehus

Vi er i Salt Voss sine lokaler