Kva skjer

Morgonbønehus

Kvar tysdag har me morgonbønehus frå klokka 6 til 18. Me varierar mellom bøn og lovsang, eigen tid og felles bøn. Her kan ein kome og gå som ein vil.

Bønehussamlinger

Kvar torsdag frå klokka 10 til 22 har me bønehussamlingar. Me varierar mellom bøn og lovsang, eigen tid og felles bøn. Her kan ein kome og gå som ein vil.

Bønevandring

Nokre gonger i året har me bønevandrinagar her i Vossebygda. Då reiser me rundt til forskjellege stader i Vossebygda og ber og velsignar. Det er så bra å vere ute og be for bygda!

Kalender

Her er ein oppdatert kalender for kva som skjer dette semesteret. Du kan også abonnere gjennom denne lenken

For detaljert oppdatert informasjon er det best å følge oss på facebook: https://www.facebook.com/vossabon

Konferanser og arrangementer

 Grunna det siste årets pandemi har me ikkje hatt større konferanser i 2020/2021. Me satser på å ha nokre større samlingar hausten 2021. Her kan du sjå info om nokre av dei siste arrangementa me har hatt.

 

Bønehusråd samling!

Torsdag 2. desember til Laurdag 4. desember samlast bønnehusrådet her på Voss for å kjem desse til Voss for å vera med i bønnehuset, undervisa og ha samtalar med leiargruppa. Det blir opne samlingar torsdag kl 19.30 og fredag kl 19.30. Nokon av dei som bidrar på desse samlingane er: Mathias Furnes, Håvard og Karen Sand, Steinar Lofnes, Bjørn Olav Hansen, John Bollen, Anne-Linda Thorsen, Tajei Cyvin m.fl

Mer informasjon …

Outcry/Bønehus på Vestlandet

Voss Bønehus si konferanse har vore arrangert i 2015, 2017 og 2019. I 2021 hadde vi ei nettverkssamling med bønehus på Vestlandet. Visjonen om levande bønehus på Vestlandet som vi drøymde om gjennom Outcry, har no byrja å spira fram. Dersom du ønsker meir informasjon er det berre å ta kontakt.

http://www.outcry.no